perjantai 18. toukokuuta 2018

Millaista onkaan luova toiminta?

Mainiossa Psychology Today -lehdessä oli juttu siitä, millaisia piirteitä voidaan yhdistää luovaan prosessiin ja siinä sivussa myös luovaan henkilöön.

Jutun motiivina oli tietysti tarve perustella sitä, miksi ylipäätään enää tarvittaisiin ihmisiä töihin, joista yhä suuremman osan voivat (kuulemma) hoitaa robotit.

             Rawpixel

Piirteet oli poiminut tutkija Jordanous Keller tutkimusryhmineen. He olivat käyneet läpi akateemisissa julkaisuissa vuosina 1950-2009 välisenä aikana käytettyjä luovuuteen liittyviä ilmaisuja.

Aineiston ryhmiteltäväksi oli valikoitunut vajaat 700 luovuuteen liittyvää avainsanaa.

Ennen kuin ihmettelette

Keller halusi tähdentää, että mukana saattaa olla myös sanoja (ulottuvuuksia), jotka voivat vaikuttaa ristiriitaisilta toistensa kanssa (esim. pyrkimys itsenäiseen työhön vs. pyrkimys sosiaaliseen vuorovaikutukseen).

Eli: jos nyt tarvitsette luovaa ihmistä johonkin hommaan, niin millaisia piirteitä teidän pitäisi etsiä?

             Will O

Luovuuteen liittyy pyrkimystä hakeutua itsenäisesti, aktiivisesti ja sinnikkäästi (ongelmanratkaisu)prosesseihin, joista on toivoa syntyä uusi innovaatio tai tuote.

Luovuuteen liittyy kyky toimia epämukavuusalueella ts. kyky hyväksyä tilanteeseen liittyvää epätäydellisyyttä, puutteellisuutta, epäjohdonmukaisuutta, ristiriitoja ja epäselvyyttä.

Ei neroutta, mutta innostusta

Samoin, luovuuteen kuuluu riittävässä määrin alakohtaista osaamista, kokemusta ja asiantuntemusta, jotta ylipäätään voidaan tunnistaa ongelmat, joita ollaan ratkaisemassa.

Luovuus ei edellytä neroutta, mutta hyvää yleistä älykkyyttä tarvitaan.

Luovuuteen liittyy pyrkimys tuloshakuisuuteen. Tarvitaan pelkkää arvausta parempi käsitys tuloksista, joita tavoitellaan, mutta joita ei vielä ole olemassa.

             Ankush Minda

Tarvitaan riippumattomuutta ja vapautta. Luovat henkilöt pystyvät toimimaan itsenäisesti ilman sitoutumista ennenaikaisiin ratkaisuihin tai ennakkoluuloihin.

Luovuuteen kuuluu sitoutumista myös tunnetasolla toimintaan. Esimerkiksi ongelmanratkaisutilanteen suhtaudutaan positiivisena prosessina – tuloksesta riippumatta. 

Luovuuteen liittyy ajatus ainutkertaisuudesta

Lopputulos on tavalla tai toisella uusi tai se sisältää ainakin joitakin ainutkertaisia ominaisuuksia (odottamattomuus, yllättävyys, epätavallisuus tms.).

Luovaan prosessiin liittyy edistyminen. Vaikka edistyminen ei aina näy selvästi, prosessin pitäisi kokonaisuutena näkyä ainakin jonkin verran edistymisenä suhteessa lähtötilanteeseen.

            Thien Dang

Hyvä vuorovaikutus ja viestintä kuuluvat luovuuteen. Viestinnän, palautteen, asioiden jakamisen ja yhteistyön tulisi näkyä selvästi sekä yhteisössä että mukana olevien ihmisten välillä.

Ei ikilikkuujaa ilman tarkoitusta!

Luovuuteen liittyy tujaus spontaaniutta (nopeaa reagointia), mutta myös kykyä hyödyntää alitajuntaa.

Kyky hyödyntää arviointia. Luovassa prosessissa pystytään tekemään analyyttisesti järkeviä valintoja useista mahdollisista vaihtoehdoista ilman, että prosessi häiriintyy tai hyytyy.

             "My life through a lens"

Hyödyllisyyden vaatimus. Lopputulosta olisi voitava pitää, ellei täysin tavoitteen mukaisena, ainakin jollakin tavalla erityisenä, eikä missään tapauksessa vain ”jonakin, jota kukaan ei ole tehnyt".

Vaihtelu, divergenssi ja kokeilunhalu kuuluvat luovuuteen. Luovaan prosessiin liittyy aina tietty määrä joustavuutta ja halua vertailla erilaisia ​ ​​vaihtoehtoja ilman tarpeetonta harhailua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti