maanantai 16. toukokuuta 2011

Opinnäytetyön ohjauksen laadusta

Parin viikon takainen blogikirjoitukseni ”Opinnäyte – kovempi juttu” kirvoitti lukijan kysymyksen. Kysymys on luettavissa ao. kohdasta, enkä käy sitä tässä toistamaan. Taustalla oli vuosia kestänyt opinnäyteprosessi, joka alkoi olla päätöksessään. Loppuvaiheessa opinnäytteen tekijä oli kokenut, etteivät ohjaajat (kaksi ohjaajaa?) olleet paneutuneet asiaan kunnolla.Kysyjän piirtämä ongelma kutoutuu jälleen opinnäytetyön aihevalintaan – siitähän kaikki saa alkunsa. Kun opinnäytetyön tekijä valitsee itseään kiinnostavan aiheen, se innostaa ja se siivittää työtä. Tämä lienee päivän selvää.

Edes gradulle ei löydy aina ohjausta

”Itseä kiinnostava aihe” ei kuitenkaan ole aina ongelmaton juttu. Nimittäin, jos itseä kiinnostava aihe on niin uusi, niin marginaalinen (harvinainen) tai yksinkertaisesti niin vaativa, ettei ohjauksellista tukea ole esimerkiksi omalla laitoksella saatavilla, on vaikeuksia luvassa. Ainakin moinen valinta on riski.

Kommentista ei käy ilmi se, onko kyseisen opinnäytteen ohjausprosessin alkuvaiheessa käyty keskustelua työn aihevalinnasta, eli lähinnä siitä, löytykö juuri kyseiselle aiheelle ja moiselle tutkimusasetelmalle asiantuntevaa ohjausta.


Nimittäin, toisinaan jopa gradujen aiheet saattavat olla näkökulmiltaan niin erityisiä, ettei oman laitoksen ohjaajista löydy alan, ei aina edes lähialan asiantuntijaa.

Hyvä laatu lähtökohtana

Opinnäytteen ohjaamisen tavoitteena pitäisi olla korkea laatu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisella opinnäytteen tekijällä tulisi olla oikeus hyvään ohjaukseen. Itse asiassa yllä mainitsemani keskustelu opinnäytteen tekijän ja ohjaajan välillä (työn alkuvaiheessa) on muuan hyvän ohjauksen osoitin.

Blogitekstiini liittyvässä kommentissa todetaan, kuinka opinnäytettä oli tehty tunnollisesti viisi vuotta, mutta ohjaajat eivät olleet ”ehtineet” kiireiltään käydä lävitse opinnäytetyötä kokonaisuudessaan. Jos näin todella on, ei hyvän ohjauksen vaatimus näytä tässä tapauksessa kyllä toteutuneen.

Opiskelijan oikeusturvasta

Mitä tulee opinnäytteen ohjauksen lakisääteisiin määritteisiin, sellaisia ei valitettavasti ole. Tällä haavaa kukin yliopisto määrittää hyvän opinnäytteen ohjauksen omassa laatukäsikirjassaan. Jos ja kun ongelmia ohjausprosessissa ilmenee, niistä keskustellaan aina tapauskohtaisesti.

Usein tämä keskustelu käydään jälkikäteen, kun työ tehty ja siitä joltisestikin on selvitty. Valitettavasti opiskelijan oikeusturva tällaisissa tilanteissa on heikko. Vastakkainasettelu (opiskelija vs. ohjaaja) on usein hyvin epäsuhtainen.

Mikäli tilanne etenee oikeusprosessiin – mitä se äärimmäisen harvoin tekee -, opinnäytteen tekijällä ei liene käytännössä menestymisen mahdollisuuksia. Opinnäytteen ohjaus on nimittäin käytännössä niin epämääräinen prosessi, ettei siitä useinkaan jää oikeusprosessin kulkua ratkaisevasti auttavia dokumentteja.


Kannattaako vääryyttä kokeneen lähteä käräjille? Ei kannata. Perustelen näkemystäni, kuten yliopiston lakimies vuosia sitten minulle  perusteli (tiedustellessani asiaa erään opiskelijan puolesta): ensinnäkin, oikeustaistelusta tulee pitkä, vuosien mittainen koetus. Toiseksi, taistelusta tulee (todennäköisesti) myös tappiollinen. Kolmanneksi, kyse on mieltä syvältä kalvavasta prosessista. Kyse on prosessista, joka on käräjille lähteneen mielessä illalla viimeisenä ja aamulla ensimmäisenä.

Reklamointi

Kommentti päättyy kysymykseen: kuinka huonosta ohjauksesta reklamoidaan? Reklamoida kyllä kannattaa. Käytännössä reklamaatio kannattaa tehdä omalle tiedekunnalle. Tällä varmistetaan se, että asia tulee esille ja siitä ehkä jopa keskustellaan. Reklamaatio kannattaa laatia tiiviin asialliseksi, mahdollisiin dokumentoituihin faktoihin perustuvaksi, ilman tunnekuohua.

Summa summarum: kun valitset opinnäytetyöllesi aihetta, varmista samalla, että juuri tuohon aiheeseen on saatavilla ohjausta.


Tämän sanon sen takia, että opinnäytteen tekeminen on yksinäistä puuhaa. Ellei kunnollista ohjausta ole saatavilla, olet opinnäytteen tekijänä kuin yksinäinen kulkija Mojaven autiomaassa, - autiomaassa, jossa puhaltelee napakka vastatuuli.

Silti, kaikkea hyvää!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti