tiistai 11. kesäkuuta 2019

Mitä on työntekijäkokemus


Keväällä 2019 julkistettiin maailmanlaajuinen työelämän trendejä luotaava Global Workplace Trends -raportti.
Raportin mukaan valtaosa yritysjohtajista näkee, että työntekijöiden ylikuormitukseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Okei, tämä on hienoa, mutta kun…
Nimittäin, samainen raportti paljasti myös sen, että lähes yhtä moni johtaja jättää tarttumatta toimeen työntekijäkokemusta parantaakseen.
             Hannah Wei
Totuus on, että maailmanlaajuisesti vain mitätön 6 prosenttia yrityksistä panostaa tarpeeksi työntekijäkokemukseen.
Tämän puolestaan paljastaa työntekijöiden viihtyvyyttä mittaava Employee experience -indeksi.
Käytännössä asia näkyy esimerkiksi siten, että 60 prosenttia johtajista ylenkatsoo työntekijäkokemuksen parantamiseen johtavat käytännön toimet.
Mitä olikaan työntekijäkokemus
Työntekijäkokemuksella (Employee experience) tarkoitetaan esimerkiksi sitä, miten työntekijät työpaikalla kohdataan, miten heidän viihtymistään tarkkaillaan, tai millaisia fiiliksiä he ylipäätään tuntevat työpaikallaan.
Esimerkki tästä voisi olla se, että työnantaja haluaa aidosti kuulla (aikaa varaten) vaikkapa kuukauden kuluttua uuden työntekijä rekrytoinnista, millaisia tämän kokemukset ovat olleet.
             Dylan Gillis

Jännä juttu tässä on se, että Global Workplace Trends -raportin mukaan kuitenkin 80 prosenttia yritysjohtajista pitää työntekijäkokemuksen huomioimista tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana.

Samoin, 65 prosenttia johtajista näkee työntekijän ylikuormituksen olevan tällä hetkellä aivan erityistä huomiota vaativa työelämän trendi.

Miksi tämä on nykyisin niin tärkeää

Esimerkiksi siksi, että työn tekemisen tavat ovat digitalisaation myötä muuttuneet. Tästä on seurannut työn ja vapaa-ajan välisen rajan liudentuminen. Aina rajaa ei ole lainkaan.

Työnkuvan pirstaloituminen ja etätyön lisääntyminen ovat johtaneet siihen, että työntekijäkokemus ulottuu myös kotiin ja varsinaisen työajan ulkopuolelle.

Positiivisesta työntekijäkokemuksesta raportoineet työntekijät sitoutuvat paremmin työnantajaansa, sillä he pysyvät organisaatiossa 52 prosenttia muita todennäköisemmin.

             Alex Kotliarskyi

Tässä mielessä työntekijäkokemukseen panostaminen on sijoitus, joka sataa organisaation laariin.

Organisaation kannattaakin pohtia, millaisista ominaisuuksista sen työntekijäkokemus juuri meillä rakentuu, ja tehdä hyvinvointia parantavia ratkaisuja sen perusteella.

Deloitten vuonna 2017 julkaiseman Human Capital Trends-tutkimuksen mukaan suomalaisista yrityksistä vain kuusi prosenttia hyödyntää työntekijäkokemusta osaajiensa houkuttelemisessa.

Vastaavat osuudet olivat Pohjoismaissa 12 prosenttia ja maailmanlaajuisesti 25 prosenttia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti